Sosyal Sorumluluk

 ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ ibaresinin literatürde yer almaya başladığı dönemden bu yana önemi her geçen gün biraz daha artan ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ belirli etik değerleri korumaya yönelik çabaları ifade etmektedir.  Bir işletmenin çevresindeki faktörlere yönelik olan yükümlülükleri anlamına gelen ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’u ‘Toplumun refahına katkıda bulunmaya teşvik eden ve bunu öngören politikalar, prosedürler ve aktivitelerin benimsenmesi’ olarak tanımlamak mümkündür.

Ekonomik, hukuki, etik ve sosyal sorumlulukları gereği, sürdürülebilir bir verimliliği ve karlılığı, kanunlara uymayı, toplumun norm ve beklentilerine uygun davranmayı ve birçok gönüllü aktivitelerde bulunmayı devam ettiren firmamız ESLON MUTFAK EŞYALARI sosyal varlığının bilincindedir.

Bu kapsamda firmamız

  • Toplumun, hayırsever yardımlar konusunda beklenti içerisinde olduğunu hatırlayarak,
  • Talep edilen gönüllü yardımları en iyi şekilde karşılayarak
  • Yönetici ve çalışanları ile birlikte çevreye karşı duyarlı olarak
  • Özel ve kamuya ait eğitim kurumlarına destek vererek
  • Gönüllü projelere katılmaya gayret göstererek, faaliyetlerine yükümlülüklerinin bilincinde olarak

uzunca bir süredir gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerine süregelen tecrübeleri ile devam etmektedir.

Eslon © Tüm Hakları Saklıdır.