Kalite Kontrol

ISO 9001:2015

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN – COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION)tarafından  verilen ISO 9001, bir Kalite Yönetim Sistemi belgesidir. Dünya genelinde kabul görmüş bu belge, değişen ve gelişen konjonktüre bağlı olarak revize edilmektedir.  Ürünün imal edilmesi ve ticarete konu olması aşamalarıdaki tüm operasyonel sürece ilişkin kalite alt yapısını ifade eden bu belge 2015 tarihinde revize edilmiştir (ISO 9001:2015).

Bu kapsamda firmamız ESLON MUTFAK EŞYALARI, müşteri memnuniyeti odaklı imalat ve ticaret operasyonlarının her aşamasında dünya standartlarının gereksinimlerini karşılamıştır. Revize edilmiş son Kalite Yöntemi Sistemi sertifikasına sahip olan ESLON MUTFAK EŞYALARI, söz konusu operasyonel süreçlerde sürdürülebilir bir kalite yönetimi sistemi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

 

ISO 14001:2015

Ürünün imal edilmesinden tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen süreç içerisinde çevresel faktörlerin dikkate alındığını kanıtlar nitelikte olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uluslar arası bir standarttır.  Bu standart sertifikası, üretim ve ticaret organizasyonunda tarafların çevresel farkındalıklara sahip olduğunu göstermektedir.

Bu kapsamda tüm organizasyonlarında çevreye olan duyarlılığı ile ön plana çıkan firmamız ESLON MUTFAK EŞYALARI, söz konusu Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının revize edilmiş son haline ( ISO 14001:2015) sahiptir. Başta toprak, su ve havaya olan zararın minimize edilmesi konusunda tüm tedbirleri alan firmamız dünya standartlarını gerekliliklerini yakından takip etmekte ve uygulamaktadır.

 

OHSAS 18001:2007

İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI – British Standarts Institute) tarafından yayımlanan OHSAS bir İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin sistematik bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla yayımlanan bu sertifika kuruluşların yasal standartlara uyumunu ve iş ortamının daimi suretle geliştirilmesini ve iyileştirilmesini gösterir.

Her alanda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında da dünya standartlarını uygulamakta olan firmamız ESLON MUTFAK EŞYALARI, sertifikanın revize edilmiş son haline (OHSAS 18001:2007) sahiptir. 

Eslon © Tüm Hakları Saklıdır.